Site Network: Home | INFO | Project foto'sLINKENpagina


   
   

Eerstvolgende
JAARVERGADERING
 

22 MAART 2018


  


        


    

  

Welkom bij de website van het appartementencomplex "de Waterhof" - Delft

Deze website wordt onderhouden door het bestuur van de Vereniging van eigenaren t.b.v. een betere informatievoorziening naar de bewoners van de appartementen en bedrijven welke gevestigd zijn in "de Waterhof".

 Op deze website zijn verschillende zaken te vinden zoals:
  1. De gemaakte afspraken in de jaarlijkse bewonersvergaderingen over het welzijn, veiligheid van bewoners en onderhoud van het gebouw.

  2. Waar huidige & nieuwe bewoners afspraken terug kunnen vinden welke gemaakt zijn in voorgaande en huidig jaar over onderhoud van ons gebouw en afspraken zoals b.v. de servicekosten.

  3. Onze rechten en plichten als bewoner en bestuur welke zijn na te lezen in de Splitsingsacte welke door de notaris vastgesteld zijn en het Huishoudelijk regelement van de VvE.

  4. Sinds 2009 is ook ons Meerjaren onderhoudsplan online en wordt eind dit jaar vervangen door een nieuwe versie voor onderhoud in de komende jaren.

  5. en zeker een plek waar we informatie kunnen geven over b.v. aanpassingen in de wet aangaande rechten en / of plichten van appartemenseigenaren op onze pagina "Wist U dit ?"

Bovenstaand een aantal linken naar b.v. het Huishoudelijk regelement of de Splitsingsacte maar een kopie daarvan is altijd aan te vragen bij de administratie van de V.v.E.

maar ook :

Een plek waar we de belangrijke zaken t.b.v. onze V.v.E. "de Waterhof" en de bewoners kunnen bewaren in een archief waarop we terug kunnen vallen en als vraagbaak kan dienen voor nieuwe bewoners van de Waterhof.

Wij hopen u als bewoner / bedrijf hiermee van dienst te kunnen zijn. Mocht u ideeén hebben voor een verbetering en/of uitbreiding of wat dan ook, dan horen wij dat graag van u.

Version: 1.2 (Maart 2013)